HOUSE_15

fáze: studie rok: 2024 foto/vizu: BekArch s.r.o.

Jedná se o návrh jednoduché přístavby ke stávající škole, která navýší potřebné kapacity výukových prostor a zároveň zvýší komfort užívání stavby. Cílem návrhu je především zlepšení kvality šatny a výdejny jídel, které jsou dnes v žalostném provizorním stavu. Návrh počítá s novými prostory, které odpovídají požadavkům dnešní doby a vytváří příjemné prostředí. Součástí přístavby jsou také dvě nové učebny, kabinet pro učitele i klub pro mimoškolní a volnočasové aktivity, který může sloužit jako přidaný výukový prostor i družina.

V prvním nadzemním podlaží se nachází nová šatna, která bude sloužit jako nový vstup do budovy, a to variabilně, buď od nově budovaného parkoviště západně od pozemku, nebo směrem od obce severně. Šatna je otevřená do dvou fasád a vytváří světlý a otevřený prostor. Na šatnu navazuje schodiště s výtahem, lze z ní také projít do stávajícího objektu. Dále se v 1 NP nachází multifunkční klub s výstupem na terasu a nová výdejna jídel. Tu je také v teplých měsících možné propojit s venkovní terasou a nabídnou sezení na zahradě. V druhém nadzemním podlaží se nachází dvě učebny pro 30 žáků, kabinet pro vyučující, který lze využívat i jako sborovnu a hygienické zázemí. I ve druhém patře je možné přejít do stávajícího objektu po několika schodech. Chodba podél tříd je výrazně prosluněna a osvětlena střešními světlíky po celé její délce, aby byla zajištěna co nevětší světelná pohoda objektu. Pod středovým traktem se nachází suterén, ve kterém je umístěno potřebné technické a technologické zázemí.

další projekty