HOUSE_12

fáze: studie rok: 2023 foto/vizu: BekArch s.r.o

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu PVT mezi ulicemi T.G.Masaryka a Varšavská v širším centru Karových Varů. Jedná se o čtyřpodlažní dům s aktivním parterem a střešní přístavbou. Cílem této studie je návrh rekonstrukce exteriéru domu, která vychází z historie domu a současné okolní zástavby. Jedná se o administrativní objekt s obchodním parterem. Do nároží je obnoven vstupní půlkruhový pavilonek, který tvoří krytý vstup do 1PP a balkony v 2NP a 3NP. Pavilonek je obnoven na základě historické polohy a provozu objektu. Návrh rekonstrukce objektu počítá s přeměnou exteriéru objektu, odstranění novějších necitlivých zásahů a větší odkaz k historickému řešení stavby. To zároveň souvisí i s větším respektem k okolním objektům a začlenění do jedinečné zástavby Karlových Varů. Při návrhu je vycházeno ze stávajícího stavu, který je zbaven ocelové konstrukce na nárožní fasádě, odstranění střešní nástavby a očištění parterové části o nevzhledný obklad. Nový stav je navržen v souladu s historickou podobou domu. Nejvíce je po konzultaci s Národním památkovým ústavem přihlíženo ke stavu z roku 1951. Návrh však ještě více hledí na stávající karlovarskou zástavbu a snaží se zapadnout mezi okolní historické objekty. Jsou zde obnoveny a navrženy typické prvky karlovarské zástavby: horizontální členění parteru, dřevěná špaletová okna, úzké vysoké vikýře a sedlové střecha s typickou karlovarskou střešní krytinou.

další projekty