HOUSE_14

fáze: studie rok: 2024 foto/vizu: BekArch s.r.o.

Jedná se o návrh dvoupodlažního rodinného domu. Dle stávající okolní zástavby je průčelím domu dodržena uliční linie a objekt je otevřen směrem do zahrady. Půdorysně je vycházeno z okolní zástavby i stávajícího objektu. Hmotou do tvaru U je vytvořen soukromý prostor atria s pobytovou terasou a zelení, který navazuje na obytné prostory domu. Tím je vytvořena intimní část zahrady krytá od okolních sousedů. Hlavní hmota domu poté vymezuje druhou část zahrady, která bude řešena spíše jako užitková. Tvarosloví a hmotové řešení vychází z okolní stávající zástavby, z okolních objektů i stávajícího bouraného objektu. Z uličního pohledu je objekt rozdělen na hlavní hmotu domu a nižší objekt garáže. Tradiční provozy rodinného domu se nachází ve dvoupodlažní části objektu, na který navazuje  přízemní garáž plynule přecházející na wellness. Přízemí objektu je vyhrazeno rozlehlému obývacímu pokoji s kuchyní a skrytou spíží. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, koupelna, šatna, technická místnost. V přízemní hmotě je poté umístěna rozsáhlá garáž propojená na vstupní chodbu domu. V garáži je prostor pro posezení a je z ní přístupný skládek. Za garáží je umístěna samostatná pracovna s vlastním zázemím. Tyto hlavní provozy v 1NP jsou otevřeny do pobytového atria a díky velkorysým proskleným plochám je lze maximálně propojit s exteriérem. Za pracovnou se nachází oddělená část wellness a vířivkou, saunou a dostatečnými plochy pro relax vně i uvnitř objektu.  V 2NP je řešeno již jako čistě soukromé. Nachází se zde velké ložnice s vlastní šatnou a koupelnou a trojice pokojů. Pokoje i ložnice mohou využívat pobytové terasy na střeše garáže.

další projekty