PUBLIC_02

fáze: realizace rok: 2018 foto/vizu: Daniel Čáha

Nově vzniklá restaurace Hongkong Karlín je zaměřena na asijskou kuchyni. Prostor se nachází v ulici Thámova v již velmi populární a atraktivní lokaci Karlína. Původně se v prostoru nacházely prodejny a jiné služby. Výsledný prostor restaurace vznikl scelením několika jednotek a především díky zásadnímu uvolnění dispozice. Restaurační provoz je standardně rozdělen na plochu odbytovou a přípravnu v poměru cca 1:1. Hlavní odbytový prostor určený pro hosty se z pochopitelných důvodů nachází u oken do ulice Thámova a zabírá cca 123m2. Kromě hlavní otevřené restaurační místnosti, které je definována krásnými nosnými původními sloupy, zde naleznete také salonek.

Při návrhu interieru jsme se snažili skloubit tradiční karlínský a lehce industriální prostor s asijskými prvky tak, aby obě tyto složky byly v harmonii. Stěna se sloupy je tvořena Ytong nabělenými tvárnicemi, které vytvářejí protipol bílé stěně u oken. Strop valený do I ocelových nosníků, je pouze oškrábán a ponechán ve své surové podobě. Zadní dominantní zeď a zeď v salonku je opatřena tmavým dřevěným obkladem ze starých palet, na kterém se objevuje pro Čínu typický jeřáb. Zbytek salonku je opět ponechán ve své surové cihlové podobě a je pouze omítnut. Židle mají v sobě požadovaný decentní nádech orientu. Důležitou roli také hraje osvětlení, které bylo zvoleno spíše v industriálnímu stylu. Zajímavým a velmi podstatným prvkem je také dlažba, která odkazuje ke Karlínským tradičním parketovým podlahám, které věrně imituje.

další projekty