HOUSE_13

fáze: studie rok: 2023 foto/vizu: BekArch s.r.o

Jedná se o návrh dvoupodlažního rodinného domu venkovského stylu. Hmota je rozdělena na dva menší objemy archetypálních tvarů. Tvarosloví a hmotové řešení vychází z tradiční venkovské zástavby, z okolních objektů i stávajícího bouraného objektu. Přízemí je vyhrazeno rozlehlému obývacímu pokoji s kuchyní a terasou. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, koupelna, šatna, technická místnost a ložnice s vlastní koupelnou. V menší hmotě je poté umístěno stání pro automobily a venkovní sklad. V podkroví hlavní hmoty se nachází dva pokoje a koupelna. Podkrovní prostor menšího objektu je možné využívat, jako úložný prostor přístupný z venkovního skladu sklopným vlezem. Dům je umístěn v severozápadní části pozemku a jeho obytné prostory se otevírají do rozlehlé zahrady orientované směrem k rybníku.

Materiálově je objekt řešen jednoduše, tak aby zapadl co nejlépe do okolní zástavby převážně vesnického charakteru. Hlavní hmota domu je navržena ve světle šedé omítce s jemnou štukovou strukturou. Menší hmota je navržena kontrastně černá s fasádou z opalovaných dřevěných prken na svislo. Spára mezi širšími prkny bude vždy překryta tenčím prknem. V místech některých otvorů takto tenčí prkna přecházejí přes otvory. Rámy oken a dveří jsou ve tmavě šedé barvě, která bude korespondovat s barvou oplechování, parapetů a dalších klempířských prvků. Na objektech je navržena černá betonová střešní krytina.

další projekty