HOUSE_01

fáze: DSP rok: 2019 foto/vizu: BekArch s.r.o

Novostavba se nachází v klidné Fastrově ulici na Praze 6 ihned nad tepnou Břevnova v podobě Bělohorské ulice. Stavební parcely se nachází v proluce mezi stávajícími objekty. V současné době se na řešené parcele nachází přízemní objekt, určený k trvalému bydlení. Proluka je definována novodobou zástavbou řadových domů na straně jedné a objektem ze starší stavební etapy s členitou fasádou na straně druhé. Přímo navazující dům pochází z ranější etapy výstavby ulice Fastrova, která prošla již několika stavebními etapami. Formou se tedy snažíme reagovat na všechny výše zmíněné formy staveb, které se v ulici nalézají a z každé něco parafrázovat. Účelem objektu je dlouhodobé bydlení nabídnuté formou řadových domů.

Formou se jedná o dva dvojdomy o dvou nadzemních patrech, obytném podkroví a jednom podzemním patře. Garáže jsou vždy řešeny jako společné pro dva objekty. Díky tomu jsme mohli redukovat počet vjezdů a zvýšit tak využitelnost parcely a obytných ploch jednotlivých objektů.V podzemním patře se nalézají technické místnosti, wellness a výše zmíněné společné parkování pro dva objekty. Z garáží je vyřešen přístup k hlavnímu schodišti objektu, které je strategicky umístěno v centru objektu. Nejplnohodnotnější prostory jsou vyhrazeny ložnicím, pokojům a obývacímu pokoji kombinovanému s kuchyní. Ten se nachází v 1NP. Obývací pokoj nabízí východ na zahradu, která se díky terénnímu schodu ocitá v 1NP a nabízí tak požadované prolnutí obývacího pokoje a zahrady.

další projekty